Begravning

Sång till tröst

Sånger efter önskemål under begravningsceremonin. I våra dagar är det numera väldigt valfritt med vilka sånger & vilken musik som framförs på begravningar. Det är inte ovanligt att den avlidne har önskat musik i förväg.

Att ha sånginslag under begravningen kan berika ceremonin på flera sätt. Dels kan sångerna göra den annars känslomässigt tunga ceremonin lättare och ljusare, de kan ge anhöriga och vänner tid och eftertanke att låta ord, händelser och minnen sjunka in och de kan lyfta fram vem den avlidne verkligen var – texter som beskriver honom eller henne, sånger från hans eller hennes favoritartister eller musik som spelats vid speciella tillfällen.

Hur går det till?

  • Titta nedan på föreslagna sånger
  • Kontakta mig så berättar jag mer för er personligen

Dessa sånger har jag tidigare framfört