Sjung dig frisk!

Sjung dig frisk!

Ny forskning har visat att sånglektioner höjer halten av ”lugn och ro”–hormonet oxytocin, som verkar lugnande och avslappande. Ofta sjunker också nivån av stresshormonet kortisol. Sång används redan som friskvård i olika sammanhang. Flera företag har körsång i friskvårdsarbetet på arbetsplatsen. På en del orter finns ”Jag kan inte sjunga” körer eller ”Alla kan sjunga körer”.

Sångens positiva effekter
* Glädje.
* Större välbefinnande.
* Starkare immunförsvar.
* Lägre stressnivå.
* Ökad energi.
* Djupare andning.
* Bättre självförtroende.
* Bättre hållning.
* Inre bekräftelse när du arbetar med rösten.
* Stark social gemenskap genom kören.

 

2016-01-04|