Sångspecialistens allmäna villkor

Sångspecialistens allmäna villkor

Definitioner

Med arrangemang avses samtliga tjänster som Sångspecialisten tillhandahåller och som går att beställa via sångspecialisten.se. Som arrangemang avses bl.a. enskilda lektioner, kör, kurser, friskvård och workshops. Med kunden avses den fysiska eller juridiska person som genomför en beställning av ett arrangemang hos Sångspecialisten. Med beställning avses, såvida inte annat uttryckligen har angetts, att kunden bokar ett arrangemang via sångspecialisten.se alternativt via telefon.

Beställning

Avtal anses ha ingåtts mellan kunden och Sångspecialisten när genomförd bokning gjorts av kunden och Sångspecialisten har skickat en bekräftelse till kunden. Bekräftelsen skickas via e-post till den e-postadress som kunden har lämnat i samband med beställningen. E-post-bekräftelsen är kundens kvitto för gjord beställning. Till våra kurser är anmälan är bindande (se avbeställning). För elever under 18 år krävs namn, personnummer, adress och telefonnummer på betalningsansvarig/förälder för att anmälan ska vara giltig. Skriv uppgifterna i meddelanderutan på anmälan.

Betalning

I samband med beställningen skall kunden uppge en giltig e-postadress dit faktura skickas. Efter mottagande av faktura ha kunden 30 dagar på sig att betala in aktuellt totalbelopp inkl. moms på Sångspecialistens Bankgiro 412-2289. Vid betalning skall kunden ange fakturanummer samt kundnummer som referens. Faktura skickas vanligtvis efter påbörjad kurs.

Avbeställning

Kunden har rätt att avboka enskilda lektioner, lektioner i grupp samt lektioner i par hos Sångspecialisten Då skall avbeställningen vara Sångspecialisten tillhanda senast dagen innan arrangemanget genomförs. Sångspecialistens kurser är bindande men om du blir sjuk och kan visa läkarintyg återfås resterande kursavgift (anmälningsavgiften får du tyvärr inte tillbaka). I de särskilda fall som kunden har lämnat en bindande beställning men ännu inte betalat för arrangemanget, kvarstår betalningsskyldigheten.
eller….

Betalningspolicy – viktigt att veta

Anmälan till kurs/kör är bindande. Betalda avgifter återfås endast vid varaktigt studiehinder, såsom sjukdom styrkt av läkarintyg. I detta fall återbetalas avgift motsvarande ej utnyttjad del av kursen.

Vid för få anmälningar ställs kursen/workshopen in och alla avgifter återbetalas.

Sånglektioner: Vid avbokning senare än ett dygn innan lektionen (oavsett orsak), måste du betala för lektionstiden.